Jaarverslag 2015

De jaarrekening van EBN betreft het aandeel van EBN in samenwerkingsverbanden (joint ventures) op het gebied van gas- en oliewinning, pijpleidingen en gasopslag in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat.
Het jaarverslag bevat een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en resultaten van EBN. Het jaarverslag 2015 is online beschikbaar.