Jaarverslag 2011

De jaarrekening van EBN betreft het aandeel van EBN in samenwerkingsverbanden (joint ventures) op het gebied van gas- en oliewinning, pijpleidingen en gasopslag in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat. Het jaarverslag bevat een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en resultaten van EBN.