Jaarverslag 2004

De jaarrekening van EBN betreft het aandeel van EBN in samenwerkingsverbanden (joint ventures) op het gebied van gas- en oliewinning, pijpleidingen en gasopslag in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat.
Het jaarverslag bevat een uitgebreide beschrijving van de activiteiten en resultaten van EBN.