Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Innovatie Inventarisatie Aardwarmte

Innovatie Inventarisatie Aardwarmte

Geothermie Nederland en EBN hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de innovatiebehoeften van de aardwarmtesector. Dat heeft meer dan 120 ideeën op geleverd.

Uit de inventarisatie blijkt dat innovatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ambities van de sector om aardwarmte nog veiliger, rendabeler en beter toepasbaar te maken. Bovendien kan innovatie bijdragen aan de maatschappelijke acceptatie van aardwarmte en zijn veel van de genoemde innovaties de komende jaren al toepasbaar. De innovatie inventarisatie is een interactief rapport geworden dat een goed overzicht geeft van de ideeënrijkdom die leeft binnen de sector. De inventarisatie is een eerste stap van de aardwarmtesector die moet bijdragen aan het hoofddoel: innoveren voor efficiëntere aansluiting op de warmtevraag, kosten over de gehele waardeketen en levenscyclus te reduceren en veiligheid verder te verhogen.