Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Infographic vergunningen aardwarmte

Infographic vergunningen aardwarmte

Aardwarmte speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening. Per 1 juli 2023 wordt met de wijziging Mijnbouwwet ook een nieuwe vergunningenprocedure aardwarmte van kracht.

De minister van Economische Zaken en Klimaat is het bevoegd gezag voor vergunningverlening voor aardwarmte. Deze infographic toont een overzicht van de benodigde vergunningen vanaf 1 juli 2023 per fase van een aardwarmteproject. Op de website www.mijnbouwvergunningen.nl vindt u uitgebreide aanvullende informatie.