Home Feiten en cijfers Kennisbank Over EBN Halfjaarbericht 2018

Halfjaarbericht 2018

In de eerste helft van 2018 hebben we onze activiteiten verder ontwikkeld aan de hand van de drie strategische pijlers: ‘Our Dutch Gas’, ‘Return to Nature’ en ‘New Energy’.

De omzet daalde als gevolg van de lagere productievolumes, deels gecompenseerd door hogere verkoopprijzen in vergelijking met de eerste helft van 2017. De winst nam toe door lagere bedrijfskosten, onder meer als gevolg van een daling van de heffingen. Het investeringsniveau steeg tot EUR 86 miljoen.

EBN blijft actief bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. De meeste van onze activiteiten weerspiegelen die inspanning. Zo heeft EBN in het eerste halfjaar bijgedragen aan het Klimaatakkoord met het Masterplan Aardwarmte in mei 2018 en met het Porthos-project rond CO2-opslag.