Home Feiten en cijfers Kennisbank Waterstof Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

Haalbaarheidsstudie offshore ondergrondse waterstofopslag

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben EBN en TNO in het voorjaar van 2022 een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van ondergrondse opslag van waterstof op het Nederlandse deel van de Noordzee.

De studie vormt een belangrijke eerste stap in het onderzoeken van de mogelijkheid om waterstof ondergronds, op het Nederlandse deel van de Noordzee, op te slaan. In een eerdere studie (Ondergrondse Energieopslag in Nederland 2030-2050; Technische evaluatie van vraag en aanbod, 2021) voorzien TNO en EBN dat tussen 2030 en 2050, wanneer de grootschalige productie en import van waterstof op gang is gekomen, de opslagcapaciteit tot 4 zoutcavernes op land, die momenteel wordt voorzien rond 2030, niet meer zal volstaan. Tot 2050 zal de opslagbehoefte voor waterstof kunnen oplopen tot 10-65 zoutcavernes en 0-5 gasvelden, afhankelijk van uiteenlopende scenario’s.

De studie wijst uit dat ondergrondse opslag van waterstof op zee technisch gezien een haalbare en relevante optie lijkt om te betrekken bij de planning en aanleg van het toekomstige energiesysteem. Voor de realisatie van de opslag moet wel aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is nader onderzoek vereist.