GRI index 2014

EY heeft een assurance-opdracht uitgevoerd die gericht was op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid dat de informatie in de secties ‘Over EBN’, ‘Verslag van de Directie’ en de bijlage ‘Over dit verslag’ in het Jaarverslag 2014 van EBN in alle van materieel belang zijnde aspecten juist is weergegeven in overeenstemming met de “Sustainability Reporting Guidelines” G4 (Core) van Global Reporting Initiative, de Handreiking maatschappelijke verslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de interne verslaggevingscriteria van EBN.