Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte (Europese) financiering van geothermie projecten

(Europese) financiering van geothermie projecten

In dit rapport is een overzicht gemaakt van Europese subsidieregelingen die van toepassing zijn op een deel van of de hele aardwarmteketen voor Nederlandse projecten. Er wordt geanalyseerd in deze notitie in welke fasen in de ontwikkeling van een aardwarmteproject of bij de ontwikkeling van een innovatie in de keten deze regelingen een rol kunnen spelen. Daarbij is gericht gekeken naar programma’s waar consortia of individuele projectontwikkelaars zich direct op kunnen inschrijven, of welke via een nationaal of regionaal programma gekoppeld zijn aan EU-financiering.

Het overzicht bevat een beknopte beschrijving van de Europese programma’s en regelingen met daarin: de doelen, de soorten projecten die in aanmerking komen, de uitvoeringsmodus van het programma (nationaal, regionaal of Europees), de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering, de organisatie die het beleid opstelt, het budget en de subsidiemogelijkheden binnen het programma, belangrijke deadlines en de duur tot toekenning. De in dit rapport beschreven regelingen, met bijbehorende calls geven een globaal beeld van de mogelijkheden. Om daadwerkelijk over te gaan tot het opstellen van een aanvraag, moet een project beoordeeld worden op het voldoen aan de specifieke criteria en eisen van de regeling of call.