Home Feiten en cijfers Kennisbank CO2-opslag CO2 Transport en Opslagstrategie (2010)

CO2 Transport en Opslagstrategie (2010)

Dit advies is opgesteld door Gasunie en Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken, en levert bouwstenen voor de opstelling van een “Nationaal Masterplan Opslag en Transport CO2”. Dit advies brengt de mogelijke transport- en opslagscenario’s voor (grootschalige) afvang, transport en opslag van CO2 , oftewel CCS (Carbon Capture and Storage), in Nederland in kaart. Er wordt daarbij ingegaan op timingsaspecten, de kosten van CCS die hieraan zijn verbonden, de rollen voor de verschillende spelers en de mogelijke knelpunten in de totstandkoming van grootschalige CCS. Deze studie gaat in op de kostenefficiëntie en technische haalbaarheid van grootschalige CCS. Veiligheidsaspecten en maatschappelijk draagvlak vallen buiten de reikwijdte van dit advies.

Voor de totstandkoming van het onderzoek is door Gasunie en EBN gebruik gemaakt van interne expertise en van externe kennis van TNO, Tebodin, KEMA, KPMG, NautaDutilh en Brinkhof Advocaten.  Daarnaast is voortgebouwd op inzichten uit eerdere studies door de Nederlandse brancheorganisatie voor olie- en gasproducenten NOGEPA en onderzoeksbureau McKinsey. Er is aangenomen dat de  aanbodvolumes van CO2 in Nederland tot 2050 overeenkomen met de door McKinsey berekende scenario’s (McKinsey 2009).

Het uitgangspunt van dit rapport is de totstandkoming van grootschalige CO2-opslag in het kader van het energiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken. Vanwege de voorziene CO2-uitstoot volumes tussen nu en 2050 ligt de nadruk op de regio’s Noord- en West-Nederland: de grootste CO2-bronnen zullen zich daar bevinden, er is nabijgelegen opslagcapaciteit en de huidige initiatieven rond CCS demonstratieprojecten spelen zich dan ook daar af.