Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Adviesrapport Geothermie in de gebouwde omgeving

Adviesrapport Geothermie in de gebouwde omgeving

Een kernteam bestaande uit deskundigen van Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk, EBN en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft door middel van een brede consultatie de uitdagingen van geothermie in de gebouwde omgeving in kaart gebracht. Op basis daarvan heeft het kernteam een adviesrapport opgesteld met daarin een agenda voor de ontwikkeling van geothermie als belangrijke pijler onder de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2030. De agenda bevat vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie. De sporen bieden een concreet handelingsperspectief om geothermie in de gebouwde omgeving op de korte termijn te versnellen. Daarbij kan ook aansluiting worden gezocht met lopende trajecten in de sector.