Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Aardwarmte, een cruciale warmtebron in een duurzame warmtevoorziening

Aardwarmte, een cruciale warmtebron in een duurzame warmtevoorziening

Veel gemeenten zijn druk met de uitwerking van plannen voor transitievisies warmte. Daarin wordt druk gezocht naar duurzame bronnen voor gebieden die op een warmtenet worden aangesloten.

Aardwarmte is zo’n duurzame bron. Ontwikkeling van aardwarmte kan echter complex zijn. Daarnaast spelen er bij gemeenten veel vragen over (beleidsmatige) belemmeringen, mogelijke risico’s en draagvlak van aardwarmte. Natuur & Milieu biedt met dit position paper, gericht op gemeenten, een overzicht van de rol van aardwarmte in de warmtetransitie en behandelt daarin de belangrijkste belemmeringen en risico’s.