Home Events De geothermiedag voor gemeenten

Geothermiedag voor gemeenten:
“Van versnippering naar versnelling”

Nu veel gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, komt steeds vaker de vraag: “Is aardwarmte een geschikte bron voor een duurzaam warmtenet in mijn gemeente?”. Tijdens deze Kennisdag voor gemeenten kreeg je tools om deze vraag te beantwoorden.

Het antwoord vraagt om afstemming op het vlak van techniek, financiën, juridische vraagstukken en veiligheid. Tijdens deze kennisdag voor overheden, gemeenten en provincies hielpen experts uit het veld deelnemers een stap vooruit te zetten. Stichting Warmtenetwerk en Energie Beheer Nederland (EBN) organiseerden gezamenlijk deze dag.

De onderwerpen die tijdens deze Kennisdag Geothermie voor gemeenten aan de orde zijn gekomen:

  • Wat is geothermie/aardwarmte eigenlijk, en waar pas je het wel/niet toe?
  • Hoe verschilt aardwarmte van (ondiepe) bodemenergie en andere warmte-alternatieven?
  • Wat mag wel en wat mag niet als het om aardwarmte gaat, en welke rol heeft de gemeente?
  • Hoe het kip-ei-probleem te doorbreken: leg je pas een warmtenet aan als je een aardwarmtebron hebt en vice versa, of ontwikkel je deze twee projecten beter tegelijkertijd?
  • De wetten van toepassing rondom aardwarmte, zoals de Omgevingswet, Mijnbouwwet, Wet Collectieve Warmte
  • Bestaan er veiligheidsrisico’s, en hoe ga je daar mee om?
  • Wat kost aardwarmte, wie betaalt en zijn er subsidies beschikbaar?