Home Events De geothermiedag voor gemeenten

Geothermiedag voor gemeenten:
“Van versnippering naar versnelling”

Nu veel gemeenten een Transitievisie Warmte hebben, komt steeds vaker de vraag: “Is aardwarmte een geschikte bron voor een duurzaam warmtenet in mijn gemeente?”. Tijdens deze Kennisdag voor gemeenten krijg je tools om deze vraag te beantwoorden.

Het antwoord vraagt om afstemming op het vlak van techniek, financiën, juridische vraagstukken en veiligheid. Tijdens deze kennisdag voor overheden, gemeenten en provincies helpen experts uit het veld deelnemers een stap vooruit te zetten. Stichting Warmtenetwerk en Energie Beheer Nederland (EBN) organiseren gezamenlijk deze dag. Aanmelden verloopt via de website van Stichting Warmtenetwerk.

De onderwerpen die tijdens deze Kennisdag Geothermie voor gemeenten aan de orde gaan komen:

  • Wat is geothermie/aardwarmte eigenlijk, en waar pas je het wel/niet toe?
  • Hoe verschilt aardwarmte van (ondiepe) bodemenergie en andere warmte-alternatieven?
  • Wat mag wel en wat mag niet als het om aardwarmte gaat, en welke rol heeft de gemeente?
  • Hoe het kip-ei-probleem te doorbreken: leg je pas een warmtenet aan als je een aardwarmtebron hebt en vice versa, of ontwikkel je deze twee projecten beter tegelijkertijd?
  • De wetten van toepassing rondom aardwarmte, zoals de Omgevingswet, Mijnbouwwet, Wet Collectieve Warmte
  • Bestaan er veiligheidsrisico’s, en hoe ga je daar mee om?
  • Wat kost aardwarmte, wie betaalt en zijn er subsidies beschikbaar?

Aanmelden en programma

Kijk op de event-pagina van de Stichting Warmtenetwerk voor het complete programma in detail en meld je direct aan!

Wanneer

10 oktober 2023
09:00 - 18:00 uur

Locatie

Anatomiegebouw, Utrecht

Kosten deelname

Deelnemers Stichting Warmtenetwerk, gemeenten en overheden: gratis. Overige organisaties: 250 euro p.p. (ex. btw)

Aanmelden
Klik hier voor aanmelden en programma.