Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Modelaanpak projectfinanciering Geothermie

Modelaanpak projectfinanciering Geothermie

In het Masterplan Aardwarmte in Nederland zijn diverse ambities geformuleerd voor de opschaling van aardwarmte in Nederland. Hiertoe zijn in het Masterplan acties benoemd voor een zestal thematische hoofdoelen, waaronder ‘Rendabele projecten’: zorgen voor rendabele projecten door kosten, onzekerheden en risico’s te reduceren en opbrengsten te verhogen over de gehele levenscyclus van een project. Eén van de initiatieven die hier naderhand op hebben gevolgd, met als doel de opschaling van geothermie te bevorderen, is de ontwikkeling van een modelaanpak financiering geothermie.

EBN heeft Rebel gevraagd deze aanpak op te stellen, welke twee producten omvat:

  1. Een gestandaardiseerd financieel model dat voldoet aan de eisen die financiers daar gebruikelijk aan stellen en welke als vertrekpunt kan dienen voor project specifieke financiële modellen; en,
  2. Een beschrijving van het financieringsproces waarbij een aantal belangrijke stappen verder worden uitgediept. Het doel daarvan is inzichtelijk te maken welke verwachtingen financiers hebben, en daarmee bij te dragen aan het effectiever en (kosten)efficiënter maken van het financieringsproces.

De modelaanpak financiering geothermie is opgesteld voor initiatiefnemers, ontwikkelaars en operators van geothermieprojecten. Van de modelaanpak zijn gedrukte exemplaren beschikbaar. Indien u deze wenst te ontvangen, of indien u vragen heeft over dit product, kunt u dit aangeven via ModelaanpakPF@RebelGroup.com.