Home Feiten en cijfers Kennisbank Aardwarmte Geothermie Noord Limburg

Geothermie Noord Limburg

De ondergrond in Nederland is geen homogene laag, maar bestaat uit verschillende typen aardlagen met eigen karakteristieken. Uit sommige aardlagen kan aardwarmte worden gewonnen. De wijze waarop hangt af van de doorlatende eigenschappen (het permeabiliteitssysteem) van de laag waaruit gewonnen wordt. In deze presentatie wordt uitgelegd hoe de permeabiliteitssystemen werken. Daarnaast wordt toegelicht hoe per permeabiliteitssysteem de kans op seismiciteit wordt beoordeeld en hoe deze beoordelingssystematiek eruit ziet. De presentatie is in deze vorm gegeven aan Glastuinbouw Limburg en Noord-Brabant.