Er is al veel informatie over bepaalde delen van de Nederlandse ondergrond in kaart gebracht. Bestaande data die daarvoor geschikt is worden herbewerkt op de computer met hulp van moderne rekenmethodes. Er wordt vervolgens gekeken of de nieuwe resultaten meer informatie leveren over de potentie van aardwarmte in die gebieden.