Er is al veel informatie over bepaalde delen van de Nederlandse ondergrond in kaart gebracht. Bestaande data die daarvoor geschikt is worden herbewerkt. Met moderne technieken wordt een desktop onderzoek gedaan naar de potentie van aardwarmte in die gebieden.