Home Week van de Aardwarmte Financieel gezonde aardwarmte
Home Week van de Aardwarmte Financieel gezonde aardwarmte

Woensdag 8 december

10:30 – 11:30 uur – Webinar “De business case van aardwarmte – update Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte” 

Terwijl de potentie van aardwarmte voor de Nederlandse warmtetransitie evident is, zijn de kosten van aardwarmteprojecten nog een uitdaging. Opbrengsten, risico’s en doorlooptijd van projecten hebben een grote impact op de kostprijs en daarmee de businesscase. In opdracht van de sector werkt EBN aan het Integraal Kostprijsreductie Programma Aardwarmte waarvan tijdens dit webinar de eerste resultaten bekend worden gemaakt.

Nora Heijnen, Business Advisor bij EBN, bespreekt een nieuw te verschijnen white paper met de laatste inzichten over de business case van aardwarmte. Daarnaast een gesprek met Bas van Dun, Manager Business Development bij Hydreco Geomec, en Peter Hoving, Operations Manager bij Well Engineering Partners over het belang van inzicht in kostprijs, een referentiecasus en de kansen van een benchmark.

Kijk hier het webinar terug.

15:00 – 16:30 uur – Praktijksessie “Focus op de duurzaamheid van aardwarmte”

Bij duurzame inzetbaarheid van aardwarmte gaat het regelmatig om de mate waarin aardwarmteprojecten bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een warmtenet op aardwarmte is nog niet volledig emissievrij. Waaruit bestaan de resterende emissies, en hoe kunnen we deze verder verlagen? Dorien Dinkelman (TNO) licht tijdens deze online sessie een nieuwe door TNO ontwikkelde factsheet over dit vraagstuk toe. Melanie Provoost van Geothermie Nederland en Timme van Melle van EBN praten daarnaast over mogelijke technische en beleidsstappen om de emissies verder te verlagen.

Kijk hier de praktijksessie terug.