Maandag 6 december

10:30 – 11:30 uur – Webinar “Aardwarmte, pijler van de warmtetransitie”

Om de warmtevraag in Nederland te verduurzamen heeft aardwarmte alles in zich om een pijler van de warmtetransitie te worden. Aardwarmte is duurzaam, betrouwbaar, wordt lokaal gewonnen, heeft beperkte impact op ruimte en zicht en is op veel plekken in Nederland inpasbaar. In ons land hebben we het geluk dat onze ondergrond grotendeels geschikt is voor aardwarmte. Daarnaast is er al veel kennis over de ondergrond beschikbaar die voor iedereen toegankelijk is. Maar hoe kunnen overheden deze kansen verzilveren?

Marit Brommer, Executive Director van de International Geothermal Association laat zien dat geothermie al jaren succesvol in het buitenland wordt toegepast. Wat kan Nederland leren van het buitenland qua aanpak, marktordening en publieke ondersteuning? Namens Geothermie Nederland schuift directeur Janine Verweij aan. Zij vertelt over de verschuiving van aardwarmte in glastuinbouw naar de toepassing in de bebouwde omgeving. En Herman Exalto, Programma Manager van EBN legt uit waarom de warmtetransitie zo belangrijk is voor Nederland en welke rol aardwarmte kan spelen. Reinier Koppelaar, plaatsvervangend directeur Warmte & Ondergrond bij EZK, reflecteert hierop en zet het geheel in het kader van de nationale energietransitie en recente ontwikkelingen op rijksniveau.

Locatie: online event, meld u hier aan.

12:00 – 13:30 uur – Praktijksessie “Lessen voor de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen met aardwarmte

Veel gemeenten lijken wel aan de slag te willen met de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen waar ook aardwarmte een belangrijke bron voor is. Het is alleen wel vaak de vraag waar je begint: Hoe bundel je de benodigde hoeveelheid vraag? Hoe gaan gebouwen van het gas af? Welke bronnen ga je gebruiken en hoe past aardwarmte daarin? En waar moet je rekening mee houden als er nog geen warmtenetwerk ligt? En wat als het vervolgens allemaal concreet wordt in je gemeente: hoe positioneer je je als gemeente als initiatiefnemers eenmaal aan de slag gaan met een aardwarmteproject in de gebouwde omgeving? Alfredo Verboom van het Nationaal Programma RES en Sabine Jansen van het Programma Aardgasvrije Wijken gaan in op de kennis en ervaring die momenteel in hun programma’s wordt opgedaan om over te gaan op een duurzame warmtevoorziening. Gerk Jan Kuipers van de gemeente Leeuwarden neemt je mee in zijn betrokkenheid bij het project Warmte van Leeuwarden.

Locatie: online event, meld u hier aan.

15:00 – 16:30 – Dialoogtafel “Komt de warmtetransitie wel snel genoeg van de grond?

Tijdens deze dialoogtafel gaan verschillende wethouders duurzaamheid/energie met elkaar in gesprek over duurzaamheid en de warmtetransitie. Aan de orde komen vragen als ‘Hoe staat het ervoor met de verduurzaming van de warmtevraag? Waar loop je als gemeente tegenaan? Wat zijn de valkuilen, maar waar gaat het goed? En welke boodschap geven zij mee aan de rijksoverheid? Aan deze dialoogtafel wordt deelgenomen door Liesbeth van Tongeren, wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie van de gemeente Den Haag en Arnout Bonte, wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie van de gemeente Rotterdam. Herman Exalto, programma manager Geo-energie bij EBN reflecteert op het gesprek.

Locatie: online event, meld u hier aan.