Home Week van de Aardwarmte Aardwarmte en samenwerken met de omgeving
Home Week van de Aardwarmte Aardwarmte en samenwerken met de omgeving

Dinsdag 7 december

10:30 – 11:30 uur – Webinar “Bouwen aan het vertrouwen in aardwarmteprojecten” 

Tot nu toe is aardwarmte in Nederland voornamelijk toegepast in de glastuinbouw. De technologie is relatief onbekend bij het algemene publiek. Veel mensen zijn er nog niet mee vertrouwd. Hoe gaan we bij aardwarmteprojecten om met verschillende belangen, welke effecten kan je verwachten bij grotere participatie van burgers en hoe geef je zeggenschap vorm? Draagt meer betrokkenheid bij aan acceptatie en vertrouwen in geothermie? Wat kunnen we leren van wind- en zonprojecten? Tijdens dit webinar gaan we op zoek naar antwoorden met Carola van Kester van Geothermie Nederland, Dirk Kuiken van Rijksuniversiteit Groningen/New Energy Coalition, Siward Zomer van EnergieSamen en Eveline Rosendaal van EBN.

Kijk hier het webinar terug.

15:00 – 16:30 uur – Praktijksessie “Hoe geven we handen en voeten aan omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten”

In 2019 tekenden operators in geothermie de gedragscode omgevingsbetrokkenheid. Bij de gedragscode heeft Geothermie Nederland ook een leidraad ontwikkeld, die operators handvatten biedt om invulling te geven aan omgevingsbetrokkenheid. Wat zijn de ervaringen met omgevingsbetrokkenheid en het toepassen van deze leidraad. Welke praktijklessen vallen er al te trekken qua praktische zaken als communicatie door overheden en operators naar de omgeving.

We gaan in gesprek met Herman Verhagen van HVC, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van de leidraad. Hij en Loes Elshof van Wayland geven inzicht in de ervaringen met omgevingsbetrokkenheid in het veld. Daarnaast zal Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines reflecteren op het betrekken van omwonenden bij duurzame energieprojecten.

Kijk hier de praktijksessie terug.