Home Week van de Aardwarmte Aardwarmte, de ondergrond in kaart
Home Week van de Aardwarmte Aardwarmte, de ondergrond in kaart

Donderdag 9 december

10:30 – 11:30 uur – Webinar “Resultaten Programma Ultradiepe Geothermie – bespreken koploper locatie” 

In het programma Ultradiepe Geothermie (UDG) werken verschillende partijen samen om de kennis over ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en te onderzoeken of deze innovatie in Nederland veilig kan worden uitgevoerd en zo ja, waar. In de afgelopen periode zijn aanzienlijke stappen gemaakt. Projectleider Timme van Melle van EBN praat je bij op alle recente ontwikkelingen en blikt hij terug op het programma en de resultaten. Daarnaast bespreken we met welk consortium nu gekeken wordt naar mogelijke vervolgstappen voor de koploper locatie, en praten we met het team achter dat project.

Kijk hier het webinar terug.

15:00 – 16:30 uur – Webinar SCAN: een blik op de data en een vooruitblik op de boringen” 

Het SCAN-programma is een belangrijke stap om de potentie van aardwarmte in de Nederlandse ondergrond nader in beeld te brengen. Tijdens dit webinar praten geoscientist Marten ter Borgh (EBN) en projectleider Timme van Melle (EBN) u bij over de ontwikkelingen rondom SCAN-data en boringen. Samen met geoscientist Hans Veldkamp (TNO) bieden zij een inkijkje in kwaliteit en interpretatie van de data. Wat hebben we tot nu toe geleerd over de ondergrond? En hoe helpt deze kennis bij de te maken keuzes rond de SCAN-boringen? U kunt een  webinar verwachten dat zich richt op een technisch georiënteerd publiek. De nadruk zal liggen op de implicaties van de seismiek voor het bepalen van de te testen geothermische plays in de SCAN-boringen en niet op het geothermiepotentieel van specifieke regio’s of locaties.

Kijk hier het webinar terug.