Binnen het SCAN programma vindt vanaf 2020 een aantal wetenschappelijke proefboringen plaats. Hiermee wordt op een aantal (nog nader te bepalen) plekken de kwaliteit van aardwarmte getest. Er wordt via een boring data verzameld over het gesteente, de temperatuur van het water en als test kan er water worden geproduceerd of geïnjecteerd.