Eerste velddata testlijn SCAN beschikbaar

15-08-2019 – In februari 2019 vond het eerste seismische onderzoek van SCAN plaats tussen Utrecht en Almere. De onbewerkte data van deze onderzoekslijn is nu beschikbaar en kan opgevraagd worden uit de NLOG database.

De bewerkte data, oftewel ‘processed data’, van deze testlijn is naar verwachting begin oktober gereed en zal dan ook via deze weg beschikbaar worden gesteld. Deze bewerkte data geeft inzicht in de opbouw en structuur van de aardlagen en de potentie van aardwarmte in het onderzochte gebied. Het levert daarnaast ook belangrijke inzichten voor een efficiënte inrichting van het vervolg van het seismisch onderzoek in de rest van het land.


Vervolg seismisch onderzoek na de zomer

30-07-2019 – In september wordt het seismisch onderzoek vervolgd in Midden-Nederland op de as Nijmegen-Haarlem. De eerste onderzoekslijn loopt tussen Sint-Michielsgestel en Bronckhorst. De lijn loopt door, in totaal, 13 gemeenten en de verwachting is dat de werkzaamheden begin oktober zijn afgerond.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden en de omgevingscommunicatie worden momenteel voorbereid met de betrokken gemeenten. Dit zijn Sint-Michielsgestel, Meijerijstad, Bernheze, Oss, Wijchen. Beuningen, Overbetuwe, Lingewaard, Westervoort, Zevenaar, Arnhem, Rheden en Bronckhorst.


Resultaten testlijn eind augustus beschikbaar

30-07-2019 – In februari 2019 heeft het eerste seismische onderzoek van SCAN plaatsgevonden tussen Utrecht en Almere. De verzamelde data wordt zorgvuldig geanalyseerd om de gegevens optimaal te kunnen gebruiken voor een efficiënte inrichting van het vervolg van het seismisch onderzoek. Eind augustus komt de onbewerkte data voor de eerste lijn beschikbaar. De bewerkte data (zo genaamde ‘processed data’) is naar verwachting begin oktober 2019 gereed. Deze data geeft inzicht in de opbouw en structuur van de aardlagen in het onderzochte gebied. De data komt dan beschikbaar via de NLOG website met een link via deze website.


Rapport beschikbaar onderzoek eigenschappen gesteente ultradiepe geothermie

29-07-2019 – Om meer informatie te verzamelen over de ultradiepe aardlaag Dinantien voor de mogelijke ontwikkeling van deze, voor Nederland nieuwe vorm, van aardwarmtewinning worden meerdere onderzoeken gedaan. Het eerste rapport in een reeks is nu uit. In dit onderzoek zijn metingen uit eerdere boringen naar de Dinantien kalkstenen gebruikt om gesteente-eigenschappen te bepalen.

Hieruit blijkt dat deze kalksteen vaak weinig poreus en permeabel is, behalve als scheurtjes en karsten (oplossing van kalksteen in water) gevormd zijn. Ook zijn de gemeten temperaturen in eerdere boringen, drukken en vloeistofsamenstellingen in dit onderzoek bij elkaar gebracht. Hieruit blijkt dat de temperaturen vaak hoger zijn dan normaal op het niveau van het Dinantien. Op een aantal plekken zijn forse overdrukken gemeten. De kans op aanwezigheid van H2S en andere gassen is groot, ook kunnen zware metalen aanwezig zijn. Hiervoor zullen bestaande beheersingsmaatregelen toegepast moeten worden bij het boren, produceren en injecteren van ultradiepe aardwarmtebronnen.

Het rapport van het onderzoek (SCAN Dinantien WP2.2.3 Petrophysics) vindt u hier.


Seismisch onderzoek in de praktijk

20-05-2019 – EBN voert de komende jaren seismisch onderzoek uit om het potentieel van aardwarmte in kaart te brengen. Meer hierover kunt u lezen op www.ebn.nl/scan. Wilt u weten wat er bij de uitvoering van seismisch onderzoek komt kijken? Bekijk dan deze vier minuten durende film, waarin wordt uitgelegd wat zoal bij seismisch onderzoek komt kijken.


Opgeruimd staat netjes, in voorbereiding naar de volgende fase

27-03-2019 – De veldwerkzaamheden van de testlijn SCAN zijn nu dan echt afgerond. Geofizyka Torun en Rossingh Drilling hebben hun spullen ingepakt en zijn huiswaarts gegaan. De data wordt uitgelezen en de komende weken bewerkt zodat het resultaat door geologen kan worden geïnterpreteerd.

In totaal zijn er zo’n 1355 schotpunten geboord en 5638 geofoons gebruikt. We zijn in totaal door 9 gemeenten gekomen en er zijn meer dan 100 landeigenaren betrokken geweest. De uitvoering van de testlijn is tot een succesvol einde gebracht zonder complicaties.

We willen iedereen hartelijk bedanken die dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt: provincies, gemeenten en in het bijzonder alle mensen op wiens terrein er metingen mochten worden gedaan!

De aankomende weken zullen vooral in het teken staan van het voorbereiden van het vervolgonderzoek in het gebied Haarlem-Nijmegen waarbij de lering die is opgedaan uit de testlijn zal worden meegenomen. Naar verwachting zullen we vanuit de operaties in de nazomer daadwerkelijk beginnen met het vervolg.

Wilt u op de hoogte blijven, houd dan de site in de gaten!


Veldwerkzaamheden testlijn lopen op zijn einde

18-03-2019 – Afgelopen week stond volledig in het teken van de seismische metingen. De schietmeesters hadden hun handen vol aan het afschieten van de seismische ladingen. Het weer en dan met name de wind maakten de operatie geen gemakkelijke opgave. Door de wind zorgen de wortels van de bomen voor extra ruis, wat onwenselijk is. Gelukkig is er door ervaren en vakkundige medewerkers, ondanks deze omstandigheden, hoogwaardige seismische data vergaard. Naast de wind moest er rekening worden gehouden met het verkeer op de snelwegen. Hierdoor is er zoveel mogelijk buiten de spitsuren om geschoten. Rossingh Drilling heeft hier en daar nog enkele schotgaten geboord.

Ook zijn er nog enkele testen op gebouwen gedaan met versnellingsmeters om extra zekerheid te hebben dat we binnen de normen blijven. Het meeste materiaal van Rossingh Drilling is ondertussen zorgvuldig gedemobiliseerd. Geofizyka Torun heeft constant testen langs de lijn uitgevoerd om de kwaliteit van data inzameling te waarborgen. Door beide teams is er uitstekend samengewerkt om dit gezamenlijke doel voor elkaar te krijgen.

Deze week zijn ook Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) langs geweest voor inspectie. De inspecties zijn goed verlopen en de werkzaamheden zijn met vertrouwen voortgezet.

De media heeft inmiddels ook de nodige aandacht voor het seismisch onderzoek. Zo zijn RTV Utrecht, RTL Nieuws, BNN Vroege Vogels en omroep Flevoland langs geweest. De uitzending van vroege vogels was afgelopen zondag 17 maart te horen tussen 9 en 10 uur.


De laatste loodjes voordat de metingen starten!

08-03-2019 – Na een algemene HSE-briefing is Geofizyka Torun gestart met het uitleggen van de ongeveer 5800 geofoons. In het zuiden van de lijn is de eerste dagen flinke progressie geboekt met gemiddeld zo’n 1000 geofoons per dag. In totaal zijn er op dit moment meer dan 80% van de geofoons uitgelegd. Rossingh Drilling is doorgegaan waar ze gebleven waren en hebben ook goede voortgang kunnen maken. Voornamelijk in de Eemnesserpolder en de Flevopolder is hard doorgewerkt om de regen voor te blijven. Van beide teams is er veel logistiek vermogen gevraagd. Door het weer en de vele grondeigenaren op de testlijn is de planning van enorm belang. Het boren van de schotgaten en het plaatsen van de geofoons lopen nu bijna ten einde met de verwachting dat na het weekend kan worden begonnen met de seismische metingen.

Komende zaterdag staat er een gelegenheid gepland voor omwonenden van Eemnes om kennis te maken met het seismisch onderzoek.

Stichting Platform Geothermie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en EBN hebben samen een informatiebijeenkomst Aardwarmte georganiseerd voor gemeentes, waterschappen en andere geïnteresseerde uit de provincie Overijssel. De in Zwolle georganiseerde dag, was bedoeld om kennis en praktijkervaring over aardwarmte met elkaar te delen. De 70 aanwezigen waren erg enthousiast en erg benieuwd naar de mogelijkheden voor aardwarmte in hun Provincie. Er wordt verwacht dat in het komende jaar deze zeer geslaagde bijeenkomst voor alle provincies worden georganiseerd.


Werkzaamheden testlijn verlopen voorspoedig

01-03-2019 – Het was een zonovergoten week voor iedereen en daarmee ook voor de boormeesters. Vanwege deze goede omstandigheden is er de nodige vooruitgang geboekt. Ongeveer de helft van alle boorgaten zijn ondertussen geboord. In het noordelijke deel van de testlijn, met name ten noorden van Eemnes, is nog het meeste werk te verrichten. De verwachting is dat het boren van schotgaten in de loop van volgende week bijna afgerond kan worden.

Tijdens de boorwerkzaamheden heeft SodM een onaangekondigd werkbezoek aan één van de boorlocaties gebracht. Ze waren zeer tevreden met de werkomstandigheden en zijn met een goed gevoel richting Den Haag vertrokken.

Er stond afgelopen week een inloopavond voor de bewoners van Eemnes gepland. Zo rond de 15 inwoners hebben op deze informatieve en geslaagde avond meer duidelijkheid gekregen over het SCAN project. Opvallend waren de signalen dat inwoners graag willen overstappen op het gebruik van aardwarmte.

Ondertussen is ook Geofizyka Torun gearriveerd. Zij plaatsen bijna 5800 geofoons op een onderlinge afstand van 5 meter in de grond. Deze geofoons registeren naar verwachting op zaterdag 9 maart de eerste metingen.


SCAN in de media

De start van het seismisch onderzoek van SCAN is niet onopgemerkt gegaan. In meerdere media zijn berichten verschenen. Een greep uit de berichtgeving eind februari 2019.


Werkzaamheden testlijn gebied van start.

De werkzaamheden in het testgebied tussen Utrecht en Almere zijn gestart.
De verwachting is dat de werkzaamheden enkele weken duren. Houd deze plek op de website in de gaten voor updates.

Omgevingscommunicatie
In samenwerking met gemeenten waar de testlijn werkzaamheden plaatsvinden, wordt de omgeving geïnformeerd. Bewoners en bedrijven in de nabije omgeving ontvangen een brief over de werkzaamheden.

Tractors en landmeters
Er zijn verschillende technieken om seismisch onderzoek uit te voeren. Bij de testlijn binnen het SCAN programma wordt schotgatseismiek gebruikt. Bij deze methode worden in boorgaten van circa 20 meter diep, geluidsgolven opgewekt met een kleine lading springstof.

De firma Rossingh Drilling B.V. voert de werkzaamheden voor het boren van de schotgaten uit. Zij rijden met tractors met een lichte boorinstallatie door het testlijn gebied. Zogenaamde landmeters lopen door het veld om te bepalen waar de schotgaten voor het seismisch onderzoek precies geplaatst moeten worden. Samenwerking met grondgebruikers is daarbij essentieel. Voor het bepalen van de exacte locatie van de gaten wordt rekening gehouden met vele aspecten zoals de natuur, veiligheid, milieu, bebouwing, wegen, sloten en ondergrondse kabels en leidingen. Geofizyka Torùn verricht de metingen van de geluidsgolven door middel van het plaatsen van draadloze grondmicrofoons (geofoons).


SodM geeft vergunning af voor gebruik springstof

Op 20 februari 2019 heeft Staatstoezicht op de Mijnen de vergunning afgegeven voor het gebruik van kleine ladingen springstof voor de testlijn in het gebied tussen Utrecht en Almere. Nu deze vergunning is verleend start EBN met de werkzaamheden voor het seismisch onderzoek in dit gebied. Lees hier het persbericht.


23 januari werkconferentie Aardwarmte Utrecht

Het programma SCAN is woensdagochtend 23 januari 2019 aanwezig op de werkconferentie Aardwarmte Utrecht dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de provincie en gemeente Utrecht. De werkconferentie is bedoeld voor betrokkenen bij aardwarmte in Utrecht, zoals gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven.


Factsheet SCAN beschikbaar

Er is een factsheet voor gemeenten en andere betrokkenen beschikbaar over SCAN en de testlijn.

Download SCAN factsheet