Seismische Campagne Aardwarmte onderweg

Sinds begin 2019 werken TNO en EBN samen aan het driejarige programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van SCAN zal een beter antwoord kunnen worden gegeven op de vraag óf en zo ja, waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Het programma bestaat uit seismisch onderzoek in het veld, het herbewerken van data uit eerdere winnings- en exploratieprojecten en het doen van wetenschappelijke boringen. Met de resultaten, aangevuld met data uit aanpalende onderzoeken, zullen we de Nederlandse ondergrond beter in kaart brengen, met name van die gebieden waarvan nog te weinig gegevens beschikbaar zijn.

Aardwarmte, ofwel geothermie, kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening. Het gaat hier om een nationaal programma voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en met Europese ondersteuning vanuit het fonds Interreg.

SCAN versnelt ontwikkeling

Het uiteindelijk doel van SCAN is dat het potentieel van aardwarmte in Nederland beter kan worden ingeschat. Ontwikkelaars en andere initiatiefnemers van aardwarmteprojecten worden daarmee zo goed mogelijk gefaciliteerd. De onderzoeksgegevens als ook de eindresultaten van verschillende studies binnen SCAN worden gedurende de looptijd van het programma publiek gemaakt. Al doende zal SCAN de ontwikkeling van aardwarmteprojecten aan het versnellen, en daarmee de energietransitie.

Meer informatie over SCAN

Alle informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl. Via de webpagina www.nlog.nl/scan worden alle resultaten van SCAN publiek toegankelijk gemaakt.