Seismische Campagne Aardwarmte onderweg

Sinds begin 2019 werken TNO en EBN samen aan het programma Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, kortweg SCAN. Aan de hand van de resultaten van SCAN kan beter worden bepaald waar de ondergrond in Nederland mogelijk geschikt is voor aardwarmtewinning. Aardwarmte, ofwel geothermie, kan in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening.

De grootste, meest in het oog lopende projecten van het driejarige SCAN programma zijn het seismisch onderzoek in het veld en de herbewerking van al bestaande data van de Nederlandse ondergrond. Door de resultaten hiervan bij elkaar te brengen en te bestuderen, vergroten we de kennis van onze ondergrond. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan nog te weinig gegevens beschikbaar zijn. Het gaat hier om een nationaal programma voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met Europese ondersteuning vanuit het fonds Interreg.

SCAN versnelt ontwikkeling

Omdat via SCAN het potentieel van aardwarmte in Nederland beter zal kunnen worden ingeschat, worden ontwikkelaars en andere initiatiefnemers van aardwarmteprojecten gefaciliteerd. Het programma levert hiermee een bijdrage aan een versnelde ontwikkeling van aardwarmteprojecten, en draagt zo bij aan de energietransitie.

Meer informatie over SCAN

Alle informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl. Via de webpagina www.nlog.nl/scan worden alle onderzoeksgegevens en eindresultaten van de verschillende studies binnen SCAN gedurende de looptijd van het programma publiek toegankelijk gemaakt.