Home Nieuws Waterleiding Schoonebeek-Twente wordt hersteld
27.11.15

Waterleiding Schoonebeek-Twente wordt hersteld

Sinds enkele jaren vindt er weer oliewinning in Schoonebeek plaats door NAM. Water dat bij de winning wordt meegeproduceerd wordt in voormalige gasvelden in Twente geïnjecteerd. In de zomer van 2015 bleek dat de watertransportleiding niet langer geschikt was voor het transport van dit zoute water. Daarmee waren er geen mogelijkheden meer om het productiewater af te voeren, en lag de oliewinning stil.

Operator NAM heeft na uitgebreid onderzoek gekozen om de productiewatertransportleiding van Schoonebeek naar Twente te repareren door middel van  de zogeheten pijp-in-pijp-methode. Bij deze methode wordt een nieuwe kunststof transportleiding ingebracht in de bestaande pijpleiding. Het risico op een nieuwe lekkage door corrosie wordt hiermee sterk verminderd. Wel neemt de capaciteit van de leiding af, waardoor er minder water geïnjecteerd zal worden in Twente. Om deze reden is de pijp-in-pijp-methode geen definitieve oplossing voor de lange termijn.

Door de keuze voor een pijp-in-pijp-reparatie is het mogelijk de winning van olie in Schoonebeek na de zomer van 2016 weer op te starten. Met de keuze voor deze reparatie kan NAM flexibel inspelen op de resultaten van het op dit moment lopende onderzoek of waterinjectie van het productiewater in de Twentse gasvelden nog steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is.