Home Nieuws Tot 2020 geen commerciële schaliegasactiviteiten in Nederland
10.07.15

Tot 2020 geen commerciële schaliegasactiviteiten in Nederland

DEN HAAG (Energeia) – De commerciële opsporing en winning van schaliegas is de komende vijf jaar in Nederland niet toegestaan. Dat heeft het kabinet deze vrijdag besloten. Aan het einde van het jaar komt minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) met een visie over de periode na 2020.

De winning van schaliegas ligt gevoelig. Veel fracties in de Tweede Kamer, provinciebesturen en gemeenten maken zich zorgen over veiligheids- en milieurisico’s die gepaard gaan met het zogenoemde fracken. Het kabinet maakt daarom nu pas op de plaats. De komende maanden wordt eerst bekeken of schaliegas eigenlijk wel toekomst heeft in Nederland. Pas als die vraag in december in het Energierapport is beantwoord, kan er weer over boringen worden nagedacht.

Niettemin heeft de minister daar nu al een gedetailleerd beeld bij. Indien straks wordt besloten dat in Nederland gewonnen schaliegas alsnog deel kan uitmaken van onze energiemix wil hij deelnemen aan een internationale studie naar de voor- en nadelen daarvan. Mogelijk onderdeel hiervan zijn door de overheid gefinancierde proefboringen, die vanaf 2018 kunnen plaatshebben.  Volgens Kamp is dat “zuiverder” dan opsporing door bedrijven. Commerciële activiteiten zijn dan op zijn vroegst twee jaar later toegestaan.

Het nu afgekondigde moratorium betekent dat bestaande opsporingsvergunningen vooralsnog niet wordt verlengd. In een reactie stelt olie- gasbedrijf Cuadrilla, dat in clinch ligt met de gemeente Boxtel over een voorgenomen proefboring, “verbaasd en teleurgesteld” te zijn over het besluit van het kabinet. Het concern benadrukt dat zelfs bij een bijzonder snelle energietransitie fossiele brandstoffen nog decennialang een grote rol zullen blijven spelen. Cuadrilla zegt zich wel te kunnen vinden in de door Kamp aangekondigde afweging van de positie van schaliegas in de energiemix.

Boxtel toont zich juist verheugd over het besluit. “Als ik de minister vandaag hoor, dan hoor ik veel terug van de bezwaren die wij eerder naar voren brachten”, zegt wethouder Peter van de Wiel (milieu) tegen persbureau ANP. “En dat is erg positief. Het is een erkenning van de weerstand onder de bevolking tegen boren naar schaliegas. De prioriteit moet nu liggen bij duurzame energie en energiebesparing.” Ook Milieudefensie is opgetogen; de organisatie spreekt over “fantastisch nieuws”.

Afgelopen mei werd bekend dat TNO trekker is van een grootschalige Europese studie naar de effecten van de winning van schaliegas op mens en milieu. Samen met universiteiten en geologische diensten uit bijna alle EU-landen hoopt het onderzoeksinstituut vooral te leren van de Amerikaanse praktijk. Het onderzoek gaat niet in op de wenselijkheid van schaliegaswinning; dat is een politieke kwestie, aldus TNO.

Bron: Energeia