Home Nieuws Seminar Ultradiepe Geothermie op 22 februari 2018
04.01.18

Seminar Ultradiepe Geothermie op 22 februari 2018

Op 22 februari 2018 vindt het Ultradiepe Geothermie (UDG) seminar plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. Het doel van het seminar is om belangstellenden te informeren over de Green Deal UDG en de invulling hiervan in de vorm van het exploratie werkprogramma en het kennis- en expertise programma. De Green Deal UDG is een samenwerkingsprogramma tussen overheid, TNO en zeven consortia gericht op het vergroten van het inzicht in de kansen van geothermie op grote diepte (vanaf 4 kilometer) met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening. De Green Deal UDG is opgezet door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Energie Beheer Nederland (EBN) en TNO. Enerzijds om de ontwikkeling van ultradiepe geothermie in Nederland in gang te zetten, anderzijds om veiligheid en aandacht voor de omgeving te waarborgen. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door gebruik te maken het aanmeldformulier. Deelname aan het seminar is kosteloos.

Ochtendprogramma
10.00 – 10.05 – Welkom
10.05 – 10.15 – Introductie EZ
10.15 – 11.00 – Green Deal UDG
11.00 – 12.15 – Presentatie consortia

12.15 – 13.15 – Lunch

Middagprogramma
13.15 – 14.00 – Exploratie werkprogramma en Kennis- en Expertise programma
14.00 – 15.15 – Discussie
15.15 –  15.45 – Koffie
15.45 –  16.15 – Samenvatting en afronding

Borrel