Home Nieuws Ridderkerk zegt met Groningen in achterhoofd nee tegen gaswinning klein veld
06.02.15

Ridderkerk zegt met Groningen in achterhoofd nee tegen gaswinning klein veld

Terwijl de Groningse gemoederen ernstig verhit zijn geraakt over gaswinning uit het Slochterenveld, komt er nu ook verzet tegen winning uit kleine gasvelden. Met Groningen in het achterhoofd weigert de gemeente Ridderkerk mee te werken aan een proefboring van de NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij) in een klein veld.

De NAM vermoedt op basis van seismisch onderzoek dat er zich in Ridderkerk op drie kilometer diepte een gasveld bevindt waar zo’n 0,75 mrd kuub aardgas uit te winnen zou zijn. Het bedrijf diende in 2013 een verzoek in bij de gemeente Ridderkerk om een putlocatie aan te kunnen leggen in de polder bij Rijsoord, zuidelijk van de A16, op een locatie genaamd Zwaantje. De gemeente zou daar begin 2015 een besluit over nemen, want het bestemmingsplan diende er voor te worden gewijzigd.

Maar het college van B en W van Ridderkerk zegt ‘nee’ tegen dit plan. B en W hebben in een brief aan de NAM en de gemeenteraad laten weten niet mee te willen werken aan een bestemmingsplanwijziging. Als eerste reden voeren burgemeesters en wethouders op dat “door het niet meegaan in het kleineveldenbeleid de noodzaak naar alternatieven extra wordt benadrukt”. “Wij zien in het huidige tijdsgewricht meer in hernieuwbare energiebronnen dan in het gebruik van oude fossiele brandstoffen welke het, toch al meer dan gemiddeld belaste Ridderkerk, nog meer milieulast zal bezorgen”, aldus de dagelijkse bestuurders.

Het tweede argument is gelegen in de Groningse onrust. “In onze overwegingen zijn ook de aspecten bodemdaling, bevingen, beeldvorming en de berichtgevingen uit de media over de NAM meegenomen”, aldus het college. De kans op een aardbeving is zeer gering, erkennen de bestuurders, “echter niemand kan een honderd procent garantie geven.” De locatie die de NAM op het oog had voor de boorput. (Bron: NAM) De NAM verwachtte op zijn vroegst in 2017 een proefboring te kunnen beginnen. Mocht er daarbij daadwerkelijk gas aangetroffen worden, dan verwachtte de NAM dit gedurende 10 tot 15 jaar te kunnen winnen. Op de locatie Zwaantje zou een productie-unit van circa twaalf meter lang, twee meter breed en twee meter hoog komen te staan, en een gastransportleiding worden aangelegd.

NAM-woordvoerder Henk Heeringa laat weten dat het bedrijf “verrast is” door de keuze van het Ridderkerkse bestuur. “We hebben al twee jaar overleg gehad om tot een goede locatie te komen. Er waren ook weinig onrust en kritische mensen.” Het argument van bodembewegingen en risico’s “verbaast ons”, aldus Heeringa. “We hebben altijd uitgelegd dat dit veld 4.000 keer kleiner is dan het Groningenveld.” Het bedrijf heeft volgens de woordvoerder eerder te maken gehad met een Friese gemeenteraad die een bestemmingsplanwijziging voor een dergelijke boring tegenhield, maar niet met een B en W-college dat zelf die keuze maakte.

Heeringa zegt dat de NAM nu met Ridderkerk het overleg aangaat om “te kijken wat er achter de argumenten zit, en om het belang van de kleine velden te benadrukken”. Verder “beraadt de NAM zich nu op de mogelijkheden”. Heeringa zegt niet te vrezen dat de stemming rondom aardgasboringen elders in Nederland omslaat, in navolging van de Groningse onrust. “We merken wel dat we meer vragen krijgen en meer uitleg moeten geven, maar we maken ons geen zorgen.”

NAM zegt al tientallen jaren gas te winnen in West-Nederland zonder dat er schade zou zijn opgetreden. Nederland kent volgens de NAM zo’n 175 kleine gasvelden naast het grote Slochterenveld, en het bedrijf boort naar eigen zeggen jaarlijks in twaalf kleinere velden (zowel proef- als productieboringen). Heeringa wijst op “het belang van het kleine veldenbeleid”. “Zo’n dertig procent van ons gas komt uit deze velden.”

Woensdag 21 januari was er nog een informatieavond voor inwoners van Ridderkerk en Barendrecht over deze plannen. De NAM won tot in de jaren negentig ook olie in Ridderkerk. In de regio zorgden protesten van bewoners er voor dat plannen voor CO2-opslag in Barendrecht niet door gingen.

©, Energeia, 2015