Home Nieuws Nieuw beschikbare SCAN data van goede kwaliteit 

Nieuw beschikbare SCAN data van goede kwaliteit 

Nieuws

De seismische data van de SCAN lijnen 2 tot en met 5 zijn nu beschikbaar via NLOG. De data van de eerste onderzoekslijn werden eerder dit jaar gepubliceerd.

De seismische lijnen zijn van hoge kwaliteit en kunnen daarom veel toevoegen aan de bestaande kennis van de ondergrond in deze gebieden. Door de hoge kwaliteit van de data zijn de lagen waarvan het vermoeden bestaat dat deze geschikt zouden kunnen zijn voor de winning van aardwarmte goed zichtbaar. Het gaat hier onder andere om de Rotliegend-zandstenen voor reguliere geothermie en de Dinantien- kalkstenen voor ultradiepe geothermie. 

De lijnen liggen in het midden, zuiden en oosten van het land en beslaan ongeveer 273 km. Ze doorkruisen in totaal 34 gemeentes, waaronder Lelystad, Amersfoort, Ede, Nijmegen en Arnhem. Het gaat hier om de zogenaamde bewerkte data; de onbewerkte velddata van deze lijnen zijn eerder al beschikbaar gekomen en ook te vinden op NLOG. Op dit moment wordt er binnen het SCAN programma ook gewerkt aan het herbewerken van bestaande seismische data voor dezelfde regio. Het is dus de verwachting dat er nog meer relevante gegevens over de ondergrond voor dit deel van Nederland beschikbaar zullen komen. 

Het meerjarige programma SCAN richt zich op het vergroten van de kennis van de ondergrond in Nederland opdat beter kan worden bepaald waar de ondergrond in Nederland geschikt is voor aardwarmtewinning. Hierbij ligt er een nadruk op gebieden waarvan weinig gegevens beschikbaar zijn.  

De nu gepubliceerde gegevens stellen belanghebbenden zoals als geothermie bedrijven, overheden en onderzoeksinstituten in staat om een inschatting te maken van het potentieel van aardwarmte. Vanuit SCAN worden geen vervolgstappen uitgevoerd, zoals het interpreteren van seismische data. Behalve deze interpretatie is lokaal aanvullend onderzoek ook altijd nodig. Wel is het de bedoeling dat vanuit SCAN, op nog nader te bepalen locaties, een aantal wetenschappelijke boringen zal worden uitgevoerd. 

Meer informatie over het SCAN programma is te vinden via de website scanaardwarmte.nl.