Home Nieuws Kamp wil kosten offshore milieuschade verhalen op vergunninghouder
06.02.15

Kamp wil kosten offshore milieuschade verhalen op vergunninghouder

DEN HAAG (Energeia) – De kosten van een zwaar ongeval als gevolg van offshore olie- en gasactiviteiten kunnen worden verhaald op de vergunninghouder die deze activiteiten uitvoert in de Nederlandse zee. Dat neemt minister Henk Kamp op in wetgeving.

Kamp werkt, in navolging van een Europese richtlijn, aan een verbetering van de Nederlandse wetgeving rond risico’s en veiligheid bij offshore olie- en gasactiviteiten. In zowel de Mijnbouwwet, de wet Milieubeheer en de wet op de Economische delicten worden wijzigingen aangebracht die meer duidelijkheid moeten bieden over wat energiebedrijven dienen te regelen rondom risico’s en noodsituaties.

In de Wet milieubeheer is al wel geregeld dat de kosten voor milieuschade als gevolg van een olie- of gaswinningsincident kunnen worden verhaald op een vergunninghouder voor het opsporen of winnen van koolwaterstoffen op land. Het gaat daarbij om de kosten van herstel of preventie van milieuschade. Met de aanpassing van deze wet regelt Kamp nu dat dergelijke kosten ook verhaald kunnen worden op een vergunninghouder die actief is op zee, in de Exclusieve Economische Zone van Nederland, dus in het zeegebied waar Nederland opsporings- en winningsrecht heeft.

In het najaar kwam Kamp al met een andere aanscherping van de genoemde wetten. Daarin werd juist gezorgd dat de nieuwe wetgeving niet alleen voor offshore, maar voor een groot deel ook voor onshore gas- en olieactiviteiten gaat gelden.

Aanleiding voor de nieuwe Europese richtlijn was een ongeval dat in 2010 plaatsvond in de Golf van Mexico met boorplatform Deepwater Horizon. In de vernieuwde wetten wordt onder andere opgenomen dat mijnbouwbedrijven hun installaties en boorgatactiviteiten onafhankelijk moeten laten toetsen op veiligheid. Ook moeten ze hun nood-, brand- en rampenbestrijdingsplannen aanvullen met een risicoinschatting op zware ongelukken. Nederland telt zo’n 180 offshore installaties.

Geschreven door: Ilse Kleijne

Copyright©, Energeia, 2015