Home Nieuws Kamp: kleine gasvelden krijgen zelfde veiligheidsbehandeling als Groningen
13.04.15

Kamp: kleine gasvelden krijgen zelfde veiligheidsbehandeling als Groningen

AMSTERDAM (Energeia). Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) wil voor alle gaswinningslocaties in Nederland risico-analyses laten uitvoeren. Dat zegde hij donderdag toe tijdens een algemeen overleg over energie, op verzoek van CDA-Kamerlid Agnes Mulder.

De laatste jaren zijn voor de gasvelden in de provincie Groningen allerlei onderzoeken gedaan naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen. Mulder wilde graag dat ook voor gasvelden in bijvoorbeeld Drenthe dezelfde risico-analyses worden uitgevoerd. Kamp zei het met die wens “helemaal eens” te zijn. “We gaan dat ook doen. Er komt nog aparte besluitvorming over, maar we gaan in ieder geval de kleinere velden dezelfde behandeling geven als het Groningenveld”, zei de minister.

De Tweede Kamercommissie van Economische Zaken wilde ook graag van de minister weten of er nu wel of geen relatie was tussen verminderde gaswinning in het Groningenveld en al dan niet verhoogde gaswinning in andere, kleinere velden. “Kan de minister onderbouwen dat er geen sprake is van afwenteling van Groningen op andere locaties?”, wilde bijvoorbeeld Carla Dik-Faber (Christenunie) van Kamp weten. De minister zegde toe dat in een Kamerbrief te doen, die hij volgende week naar de Kamer denkt te kunnen sturen.

Verschillende Kamerleden hadden de indruk dat bijvoorbeeld de gaswinningsplannen bij Terschelling wel eens het directe gevolg konden zijn van de verminderde winning in Groningen. Met name Liesbeth van Tongeren (Groenlinks) vond dat geen wenselijke ontwikkeling: het is volgens haar nog onvoldoende bewezen dat gaswinning in het Waddengebied geen natuurschade veroorzaakt. “Het zou verfrissend zijn als de minister eens zou zeggen dat iets niet wenselijk is, ook als het wettelijk gezien wel kan”, vond Van Tongeren met een verwijzing naar het gelijktijdige plenaire debat over de beloning van de ABN Amro-top, waarvan minister Jeroen Dijsselbloem had gezegd dat hij de salarisverhoging niet wenselijk vond, al was er wettelijk weinig aan te doen.

Maar Kamp liet zich niet verleiden tot een oordeel over gaswinning bij Terschelling. “Per locatie zal een individueel besluit genomen worden. We realiseren ons heel goed welke belangen allemaal spelen en ik zal met al die belangen rekening houden.” Ook deelde hij niet de mening van Van Tongeren dat de milieu-effecten van gaswinning in de Wadden nog onduidelijk zouden zijn: “We hebben heel goed gekeken onder welke voorwaarden onder de Waddenzee kan worden geboord, en tot nu toe gaat dat heel goed en verantwoord”, aldus Kamp.

Sinds 2007 wordt door de Nam gas gewonnen onder de Waddenzee. De gaswinning in het Waddengebied gebeurt ‘met de hand op de kraan’, wat betekent dat de productie direct kan worden teruggeschroefd of zelfs gestopt bij teveel bodemdaling en/of aantasting van de natuur in en rond de Waddenzee.

Dik-Faber vroeg Kamp ook om voor beslissingen over kleinere velden, net als dat voor het Groningenveld gebeurt, meer zeggenschap te geven aan gemeenten en provincies. In Groningen heeft Kamp al toegezegd de lokale overheden “adviesrecht” te geven en hetzelfde wil hij inderdaad doen voor andere gemeenten en provincies waar gas of olie wordt gewonnen. “Ik ga provincies en gemeenten niet alleen planologisch, maar ook bij winningsplannen betrekken”, zei Kamp. Het formeel vastleggen van meer zeggenschap voor lokale overheden gebeurt door herziening van de Mijnbouwregelgeving, wat gepland staat voor komend najaar. Kamp zegde donderdag wel toe daar vanaf nu in de praktijk al naar te handelen.