Home Nieuws Kamp gaat voor Gronings productieplafond uit van gasjaar, niet van kalenderjaar
26.01.15

Kamp gaat voor Gronings productieplafond uit van gasjaar, niet van kalenderjaar

Minister Henk Kamp (VVD, Economische Zaken) is van plan om bij het bepalen van de hoeveelheid gas die maximaal uit het Groningenveld kan worden gewonnen, uit te gaan van ‘gasjaren’ en niet van kalenderjaren. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen over de gaswinning in Groningen.

Een gasjaar loopt van oktober tot en met september. Door deze periode aan te houden, ligt de koude periode waarin de vraag naar gas het hoogst is, in het begin van het jaar waarvoor een plafond is vastgesteld. Op die manier wordt het risico kleiner dat in december het plafond al bereikt is, terwijl er dan nog wel grote vraag naar gas kan zijn. Eind januari is Kamp van plan een definitief winningsplan voor de komende twee jaar te publiceren. Daarin zal hij toepassing van het gasjaar in plaats van het kalenderjaar opnemen, schrijft hij nu alvast.

In december maakte Kamp bekend dat hij, op advies van SODM, van plan is om de gaswinning in het Groningenveld nog iets verder terug te schroeven. Bij dat besluit maakte hij al melding van het feit dat hij mogelijk gasjaren wilde hanteren, maar inmiddels heeft hij die knoop blijkbaar doorgehakt. De hantering van het gasjaar biedt de Nam in de winter meer flexibiliteit, omdat dan het plafond nog niet in zicht is. De overstap van kalenderjaar naar gasjaar zou Kamp met ingang van 1 oktober 2015 willen maken -bij die overgang zal volgens de minister “rekening gehouden worden” met het eerder genoemde jaarvolume voor kalenderjaar 2015 (39,4 mrd kubieke meter).

Vooral in het zuidwestelijke cluster van het Groningenveld, in de omgeving van Hoogezand-Sappemeer, wordt de productie teruggeschroefd ten opzichte van het eerdere ontwerp-besluit over verminderde gaswinning: daar zal maximaal 9,9 mrd kuub aardgas uit de grond mogen worden gehaald, in plaats van de 13 mrd die in 2014 in dit deelgebied werd gewonnen. Het totaal komt dan op 39,4 mrd kuub per jaar. Afgelopen kalenderjaar werd 42,4 mrd kuub uit het Groningenveld gehaald, net onder het gestelde plafond.

De keuze tot verdere verlaging van het productieplafond is mede gemaakt omdat er voorzichtige eerste aanwijzingen zijn dat de verminderde winning in 2014 inderdaad heeft geleid tot minder aardbevingen, aldus Kamp. Die aanwijzingen zijn nog niet duidelijk genoeg, benadrukt hij, om nu al met zekerheid te zeggen dat er een relatie is. Hij schrijft: “Zoals SODM aangeeft, zijn er voorzichtige aanwijzingen dat door aan de productiekraan te draaien er invloed uitgeoefend kan worden op het aantal en de sterkte van de bevingen in de tijd. Als verder onderzoek dit bevestigt, zou op basis hiervan een productiestrategie ontwikkeld kunnen worden […]. Het is nu echter nog te vroeg om een dergelijke conclusie te kunnen trekken.” Volgens Kamp is het, door de kleine hoeveelheid gegevens, ook nog mogelijk dat de geconstateerde relatie tussen verminderde gaswinning en verminderde seismiciteit gewoon op toeval berust.

(bron: Energeia)