Home Nieuws Groningers bij Raad van State in beroep tegen gasbesluit
20.03.15

Groningers bij Raad van State in beroep tegen gasbesluit

DEN HAAG (ANP) – De Groninger Bodem Beweging (GBB), Milieudefensie, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Waddenvereniging zijn in beroep gegaan bij de Raad van State tegen het gaswinningsbesluit van minister Kamp (Economische Zaken). Daarmee volgen zij 21 gemeenten en de provincie Groningen.

De organisaties willen dat het besluit wordt vernietigd en de gaswinning veel verder omlaag gaat dan de 39,4 mrd kubieke meter waar Kamp mee heeft ingestemd. Dit om de veiligheid van de Groningers te vergroten, verdere schade aan huizen en natuur te voorkomen en de overstap naar duurzame energie een impuls te geven, aldus de GBB maandag.

De organisaties halen in hun beroep het Europese verdrag voor de rechten van de mens en de Grondwet aan. Volgens de GBB is het gasbesluit niet “gebaseerd op een heldere risicoanalyse”. De GBB vindt dat de minister het voorzorgsprincipe moet hanteren en zo snel mogelijk een beleid moet voeren om uiteindelijk te stoppen met de gaswinning. Gelet op de frequente aardbevingen vindt de GBB dat de “overheid niet mag pokeren met de veiligheid van inwoners als inzet”.

De indieners van het beroepsschrift willen dat de Groninger gaswinning wordt teruggeschroefd of stopgezet, totdat uit onafhankelijk onderzoek blijkt welk productieniveau veilig is. Dit onderzoek moet worden uitgevoerd door een partij die onafhankelijk is van de Nam en het ministerie van Economische Zaken, die beiden “een groot financieel belang hebben bij de gaswinning”.

Vorige week maakten 21 gemeenten in Groningen bekend dat zij in beroep gaan tegen het gaswinningsbesluit, en ook de provincie heeft vorige week een beroep ingediend bij de Raad van State (RVS). Volgens een zegsvrouw van de RVS worden al die bezwaren behandeld in één procedure, omdat zij immers allemaal gaan over hetzelfde kabinetsbesluit. Alle partijen die bezwaar hebben gemaakt, kunnen hun eigen argumenten inbrengen, maar er zal naar verwachting ook “veel overlap” zijn. Daardoor is het zinvol de bezwaren in één procedure te behandelen.