Home Nieuws Gasbesluit Kamp leidt niet tot wijzigingen, wel tot stappen
06.02.15

Gasbesluit Kamp leidt niet tot wijzigingen, wel tot stappen

DEN HAAG (Energeia) – Het definitieve gasbesluit wijkt niet af van de aankondigingen in december. Het besluit voorziet in een productiemaximum van 39,4 mrd kubieke meter voor het gehele Groningenveld, en bovendien in een aantal maxima voor diverse clusters, zoals Loppersum. Minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) heeft deze vrijdag het definitieve besluit ter inzage gelegd. De provincie Groningen is teleurgesteld dat Kamp sinds december geen aanpassingen heeft doorgevoerd, en heeft laten weten naar de Raad van State te gaan. Ook enkele gemeenten overwegen bezwaar aan te tekenen, in navolging van de gemeente Ten Boer die dat al deed. De Groninger Bodem Beweging heeft ook aangekondigd naar de Raad van State te stappen.

Vertrouwensbreuk

Gelijk met het definitieve besluit publiceerde Kamp de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het conceptbesluit dat Kamp al in januari 2014 nam. Die zienswijzen ademen hetzelfde ontluisterende gebrek aan vertrouwen in de minister en de NAM als tentoon gespreid wordt via talloze twitteraccounts, krantencolumns en -interviews en optredens in praatprogramma’s. Zo luidt een van de (samengevatte) zienswijzen: “Het is fijn als u tenminste de moeite zou willen nemen om uw kennelijke desinteresse voor dit gebied iets beter te verbergen. Zo houdt u tenminste nog de schijn op het goed met ons voor te hebben.” Het zakelijke antwoord dat op alle zienswijzen volgt, luidt: “Van desinteresse in het gebied is geen sprake. In het (ontwerp)besluit heb ik naar mijn mening alle belangen zorgvuldig afgewogen en ben daarmee, ook voor de Groningers, tot een goed besluit gekomen.”

Kritisch Groningen

Veel zienswijzen zijn afkomstig van de provincie Groningen. In diverse bewoordingen hamert de provincie onder meer op het voorzorgsprincipe, dat in de ogen van de provincie geschonden wordt. De provincie:  “Het voorzorgbeginsel houdt in dat als het gevaar bestaat dat een ingreep of een maatregel schade veroorzaakt, die ingreep of maatregel niet uitgevoerd mag worden. […]  Uit alle beschikbare informatie bij het winningsplan hebben wij geconcludeerd dat het voorzorgbeginsel gezien de omvang van de risico’s niet voldoende in acht wordt genomen bij het besluit op het winningsplan.”

Kamp wil daar echter niets van weten. Hij memoreert zijn besluit te baseren op advies van Staatstoezicht op de Mijnen, veel aanvullend onderzoek te doen, de NAM te verplichten tijdig met een geactualiseerd winningsplan te komen gebaseerd op de nieuwste inzichten en tot slot preventieve versterkingen aan bouwwerken aan te brengen. “Door op deze wijze enerzijds het risico te verkleinen en verder te onderzoeken en anderzijds de gevolgen van het intreden van het risico te beperken, is de instemming met het winningsplan verantwoord.”

Dit overtuigt de provincie Groningen vermoedelijk niet. Een andere zienswijze luidt: “De diverse onderzoeken die in 2013 zijn uitgevoerd, geven aan dat er veel onzekerheden zijn in modellen en in het begrip van het gedrag van de ondergrond in het algemeen. De wetenschappelijke adviezen spreken elkaar tegen of zijn nog niet gereed. Door het verplaatsen van de winning naar het zuidelijke deel van het veld, zal dit gebied ook met onzekerheden en negatieve gevolgen te maken krijgen. Het probleem wordt verplaatst in ruimte en tijd. Toch besluit u tot instemming met het winningsplan.”

De provincie lijkt elke verrassing uit te willen sluiten. Aan Kamp wordt de vraag gesteld of het genoemde plafond “hard” is, “en niet naar boven aangepast kan worden door situaties waarbij de leveringszekerheid in het geding is”. Antwoord: dat is juist.

De Tweede Kamer vergadert waarschijnlijk op 12 februari over het gasbesluit. Oppositiepartijen probeerden naar nu blijkt vergeefs die datum iets naar achter te krijgen, omdat dan ook het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid op de agenda zou kunnen. Dat rapport, waarvan de conceptversie is uitgelekt, stelt dat de veiligheid van de Groningers tot 2013 niet serieus is genomen.

Shell legt zich neer bij lagere cap

Topman Ben van Beurden van Shell legt zich neer bij een beperking van de gasproductie als de politiek daar opdracht toe geeft. Dat liet hij volgens de NOS weten na de presentatie van de jaarcijfers van het olie- en gasconcern donderdag in Londen. Shell en Exxon zijn samen eigenaar van de NAM. Op de vraag van de NOS of 30 mrd kuub voor Shell acceptabel zou zijn, zegt Van Beurden dat het wat hem betreft geen kwestie is van of dat acceptabel is of niet. “Als de politiek, of de minister, of de toezichthouder besluit dat dit moet gebeuren dan doen we dat en is daarmee de kous af.”

©, Energeia, 2015