Home Nieuws Focus – Energie in beweging
21.06.18

Focus – Energie in beweging

EBN bracht 19 juni, haar jaarlijkse publicatie Focus uit. Dit jaar was de ondertitel van het magazine ‘Energie in beweging’. In een vijftal opiniërende artikelen staan de inspanningen van EBN beschreven om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de energietransitie. Daarbij richten we ons op diverse energieoplossingen. Aardwarmte, de urgentie van exploratie, verregaande samenwerking op de Noordzee, CO2-opslag en blauwe waterstof zijn de onderwerpen waar EBN de focus op legt.

© Rodney Photography

De publicatie werd gepresenteerd in de Remise in Den Haag in de aanwezigheid van circa 200 belangstellenden uit de energiesector. Tijdens het event werd de urgentie nogmaals benadrukt. Jan Willem van Hoogstraten, CEO van EBN: “De urgentie van de uitgaging waar we voor staan is groot. Het terugdringen van onze CO2-uitstoot met 49 procent in 2030 vergt een complete ommezwaai. Een geïntegreerde, ambitieuze en bovenal gestuurde aanpak is noodzakelijk om deze doelstellingen te halen. Hiervoor is samenwerking essentieel”.

© Rodney Photography