Home Nieuws Eerste fase van het SCAN programma afgerond

Eerste fase van het SCAN programma afgerond

Foto van Rutger Peenstra, projectleider bij SCAN
Nieuws

Drie jaar na de start is de eerste fase van het SCAN programma, de landelijke seismische campagne, afgerond. In drie jaar tijd is 1800 kilometer aan data opgehaald en dat heeft veel nieuwe kennis opgeleverd over de ondergrond van Nederland. Deze kennis is nodig om een betere inschatting te kunnen maken waar kansen liggen om aardwarmte in te zetten als duurzame energiebron.

Om klimaatverandering tegen te gaan moet het gebruik van fossiele brandstoffen worden terug gebracht. Er zijn nu vooral plannen om met zonne- en windenergie het elektriciteitsverbruik te verduurzamen maar de warmtevraag is ook erg groot. Aardwarmte is een duurzame bron van warmte, omdat het gebruik maakt van de natuurlijke warmte van de aarde die altijd wordt aangevuld. Daarnaast wordt bij de productie van warmte uit aardwarmte 80% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van het huidige aardgasverbruik.

Zonder kennis geen warmte

Aardwarmte wordt in Nederland nog niet op grote schaal ingezet. Tot nu toe is het vooral een energiebron in de glastuinbouw. In steden zoals Parijs en München worden woonwijken wel al met aardwarmte verwarmd, dat kan ook in Nederland. Vooral in dichtbevolkte gebieden is aardwarmte een geschikt en duurzaam alternatief voor aardgas. Een belangrijke eerste stap is uitvinden waar aardwarmte in de ondergrond gewonnen kan worden. In Nederland is in grote delen nog niet genoeg bekend over deze ondergrond. Die kennis is nu vergroot dankzij het SCAN seismisch onderzoek.

Verder onderzoek is nodig

Het landelijk seismisch onderzoek was een eerste belangrijke fase in het onderzoeksprogramma. Het heeft een beter beeld opgeleverd waar bepaalde aardlagen in de ondergrond worden verwacht. Deze kennis wordt nu gebruikt voor de volgende fase, het uitvoeren van een tiental onderzoeksboringen. Deze boringen zijn van groot belang, omdat daarmee het beeld uit het seismisch onderzoek kan worden bevestigd én er wordt meer bekend over de samenstelling van de aardlagen. Om te bepalen waar deze boringen het beste kunnen worden uitgevoerd wordt aanvullend lokaal aanvullend seismisch onderzoek gedaan, zoals recentelijk in het zoekgebied ten oosten van Utrecht. SCAN selecteerde ook een volgend zoekgebied in Amstelland.

Hoge kwaliteit

Het afronden van de landelijke seismische campagne is een belangrijk moment voor het SCAN programma. Uit de data die nu al beschikbaar is blijkt dat deze van hoge kwaliteit is. Berend Scheffers, directeur strategie en technologie bij EBN, vergelijkt het onderzoek met de James Webb telescoop waarmee nu een scherpere lens op deze delen van de ondergrond is gezet. De kwaliteit van deze data maakt het mogelijk om de potentie van aardwarmte in Nederland beter in te kunnen schatten. Het SCAN programma wordt uitgevoerd door Energie Beheer Nederland (EBN) in samenwerking met TNO.