Home Nieuws Boxtel blijft weigeren huur Cuadrilla te verlengen: ‘We gaan naar de rechter’
26.01.15

Boxtel blijft weigeren huur Cuadrilla te verlengen: ‘We gaan naar de rechter’

De gemeente Boxtel beschouwt de huurovereenkomst met Cuadrilla, voor gebruik van een stuk grond voor een proefboring naar schaliegas, nog steeds als beëindigd. Dat stelt de gemeente in reactie op het ‘ultimatum’ dat Cuadrilla aan Boxtel had gesteld om de overeenkomst die in november afliep alsnog te verlengen. De weigering van de gemeente betekent dat de zaak nu bij de rechter uitgevochten gaat worden.

Cuadrilla en Boxtel hadden een tijdelijke huurovereenkomst die op 25 november 2014 afliep. De huurovereenkomst was qua looptijd gelieerd aan de opsporingsvergunning die Cuadrilla van het ministerie van Economische Zaken heeft gekregen: wanneer deze verlengd zou worden, zou Cuadrilla ook het recht hebben om de beoogde boorlocatie langer te huren. Maar minister Henk Kamp besloot de opsporingsvergunning te verlengen noch te laten verlopen: in plaats daarvan werd de aanvraag voor verlenging aangehouden, omdat hij eerst de rijksstructuurvisie voor schaliegas wil afwachten die eind 2015 verwacht wordt. Die optie stond in de huurovereenkomst niet benoemd.

Dat zorgde ervoor dat beide partijen de situatie anders konden beoordelen: Boxtel nam het standpunt in dat er bij een aangehouden vergunning geen sprake is van verlenging en dat dus ook de huurovereenkomst niet verlengd hoeft te worden. Cuadrilla is daarentegen van mening dat het aanhouden door Kamp alleen maar gedaan wordt om later tot een verlenging te kunnen besluiten, en dat het dus in de geest van de huurovereenkomst is om deze ook te verlengen. Cuadrilla stelde twee weken terug dat als Boxtel daar op 19 januari niet akkoord mee was, een rechtszaak zou volgen. Uit praktische overwegingen heeft de gemeente iets langer nodig gehad om op het gestelde ultimatum te reageren: de eerst mogelijke collegevergadering waar het onderwerp besproken kon worden, was dinsdag 20 januari.

“Daarin zijn we tot een voorspelbare conclusie gekomen”, zegt gemeentewoordvoerder Bas Schel. “Wij houden vast aan ons algemene standpunt dat Boxtel schaliegasvrij moet zijn en beschouwen de huurovereenkomst als beëindigd. Die opdracht van de gemeenteraad aan het college staat nog steeds.” Dat betekent volgens Schel dat het nu onvermijdelijk is dat de zaak voor de rechter wordt uitgevochten. Boxtel zegt wel toe dat de grond niet aan derden verhuurd zal worden zolang de zaak onder de rechter is. “Maar dat doen we onder één voorwaarde, namelijk dat Cuadrilla op korte termijn een bodemprocedure start. Als je wil dat we het terrein vrijhouden, dan wel graag een beetje haast maken, want we willen wel naar een conclusie toe”, zegt Schel.

(bron: Energeia)