Kennispartner Nederlands’ olie en gas

Nederland beschikt over een aanzienlijke hoeveelheid aan olie en gas in de ondergrond. Deze energiebronnen zijn van grote waarde voor onze energievoorziening, maar ook voor de Nederlandse economie. Energie Beheer Nederland (EBN) is opgericht door de Nederlandse overheid om te zorgen dat de samenleving optimaal kan profiteren van deze bodemschatten.

Nederlands is één van de grootste aardgasproducenten van de EU. De grootste voorraden liggen op het vasteland, maar sinds de jaren ’60 wint Nederland ook een aanzienlijke hoeveelheid gas uit velden in de Noordzee. Naast het grote Groningengasveld zijn er bijna 450 kleine gasvelden in Nederland ontdekt. Nieuwe, kleine velden dragen bij aan de gasreserves en energievoorziening van Nederland. Deze kleine velden zijn gezamenlijk goed voor bijna de helft aan de totale Nederlandse gaswinning. De opbrengsten van olie en gas komen ten goede aan de staatskas en dus aan de samenleving.

Kennis van E&P

De voorraden in de Nederlandse bodem worden met hulp van EBN door verschillende bedrijven opgespoord, naar boven gehaald en verkocht. Dit vereist diepgaande kennis, gespecialiseerde technologie en geld. EBN investeert in bijna alle olie- en gaswinningprojecten in Nederland, helpt met bodemonderzoek en met de ontwikkeling van nieuwe technologieën zodat ook de kleinste voorkomen kunnen worden ontdekt en alle vaak moeilijk winbare reserves economisch rendabel geproduceerd kunnen worden. Ontwikkeling en toepassing van innovatieve technieken spelen hierbij een belangrijke rol. EBN onderzoekt in meer detail nieuwe technieken voor andere exploratie, moeilijk winbaar gas en infrastructuur.

Partner in olie- en gasprojecten

EBN is actief betrokken bij het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van gas en olie. EBN is dé partner voor olie- en gasbedrijven die in Nederland actief zijn. Het deelnemingspercentage in samenwerkingsverbanden op het gebied van opsporing en winning van olie en aardgas varieert van 40% tot 50%. Verder participeert EBN via dochteronderneming EBN Capital B.V. in vijf gasverzamelleidingen op zee waaronder een 45% deelneming in NOGAT, en vier faciliteiten voor ondergrondse gasopslag. EBN heeft daarnaast een deelneming van 40% in GasTerra. Ook de activa waarin EBN participeert, bevinden zich in Nederland.

In totaal werkt EBN samen met partners in (2016):
• 31 winningsvergunningen onshore
• 110 winningsvergunningen offshore
• 12 opsporingsvergunningen onshore
• 37 opsporingsvergunningen offshore

Visie op olie- en gaswinning

EBN zet haar kennis en expertise van de ondergrond, de olie- en gassector en langjarige, kapitaalintensieve projecten in voor een betrouwbare en toekomstige energievoorziening. Daarnaast wil EBN ook een constructieve bijdrage leveren aan de energietransitie. EBN pleit voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en steeds meer duurzaam is. In lijn met het Energierapport 2016 wordt gestreefd naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. In de visie van EBN kan aardgas een belangrijke rol spelen tijdens deze transitie, maar alleen daar waar het gebruik van aardgas niet door andere en schonere energiebronnen kan worden vervangen. Het uitgangspunt van EBN is: ‘Gas op Maat’