Meer lezen over EBN

Onze jaarrekening bevat informatie over ons aandeel in samenwerkingsverbanden (joint ventures) op het gebied van gas- en oliewinning, pijpleidingen en gasopslag in Nederland en het Nederlandse deel van het continentaal plat.

Onze volledige jaarrekening is opgenomen in het jaarverslag. Jaarverslagen en halfjaarberichten van EBN zijn te downloaden onder Kennis, studies en rapporten.