Omvangrijke kasstroom

EBN draagt maandelijks het (voorlopige) resultaat af aan de Nederlandse staat vertegenwoordigd door het ministerie van Economische Zaken (EZ). Deze periodieke winstafdracht is sterk bepalend voor de balansstructuur van EBN en resulteert in een relatief beperkt eigen vermogen voor de onderneming. Daar staat echter een zeer omvangrijke kasstroom gedurende het hele jaar tegenover.

Een belangrijk onderdeel van het financiële beleid van EBN is het beheren van de kasstroom. Door de fluctuerende gasafzet per seizoen zijn de gasopbrengsten grillig. De uitkeringen aan de Nederlandse Staat, zoals heffingen, winstuitkering en belastingafdrachten, kennen wel vaste betaalmomenten. De omvang hiervan is echter afhankelijk van het seizoenspatroon.

Sustaining value
from Dutch oil and gas

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl