Jaarverslag 2018

Bekijk hier het jaarverslag 2018: ‘energietransitie in de praktijk’. Financieel was 2018 voor EBN een goed jaar. De omzet viel door een daling van de afzet lager uit dan in 2017 (EUR 2,7 miljard ten opzichte van EUR 3,0 miljard), maar het nettoresultaat steeg significant: van EUR 556 miljoen naar EUR 764 miljoen. De totale afdracht aan de Nederlandse Staat, inclusief heffingen, bedroeg EUR 1,0 miljard (2017: 1,5 miljard).