Energietransitie

De Nederlandse overheid streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Om dit te kunnen realiseren is een transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen noodzakelijk. Deze transitie moet ervoor zorgen dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 CO2-neutraal is. EBN wil een constructieve bijdrage leveren aan de energietransitie. We zetten onze kennis en expertise van de ondergrond in voor een betrouwbare en toekomstbestendige energievoorziening.

North Sea 2007

Op weg naar een CO2-neutraal energietoekomst

Het energiesysteem zoals we dat nu kennen, zal ingrijpend moeten veranderen. EBN pleit voor een energievoorziening die veilig, betrouwbaar, betaalbaar en steeds meer duurzaam is. In lijn met het Energierapport 2016 wordt gestreefd naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. In de visie van EBN kan aardgas op weg naar een duurzame en CO2-neutrale energietoekomst een belangrijke rol spelen tijdens de energietransitie. Temeer omdat aardgas een betrouwbare energiebron is die kan worden opgeslagen en bovendien een lagere CO2-uitstoot levert in verhouding tot andere fossiele brandstoffen.

Gas op Maat

Aardgas kan tijdens de energietransitie worden ingezet daar waar het gebruik van aardgas niet door andere schonere energiebronnen kan worden vervangen. Het uitgangspunt van EBN is ‘Gas op Maat’, waarbij aardgas een ondersteuner en back-up is van duurzame vormen van energie. Gas is niet altijd de beste of enige oplossing. Per situatie moet worden bekeken welke energiebron het beste is. Van een standaardvoorziening zal aardgas zich meer ontwikkelen tot maatwerk.

Verkenning geothermie

Momenteel voert het ministerie van Economische Zaken een verkenning uit naar de ontwikkeling van geothermie, die door EBN wordt ondersteund. Geothermie of aardwarmte is energie in de vorm van warmte, die opgeslagen zit in de bodem. Geothermische energie kan een duurzame warmtebron zijn voor de toekomst.

Energising
the transition

Daalsesingel 1

3511 SV Utrecht

Telefoon +31(0)30-233 90 00

E-mail ebn.mail@ebn.nl