Aardwarmte in Nederland

De Nederlandse ondergrond speelt een belangrijke rol bij de energietransitie. Diep in de bodem is warm water aanwezig dat is opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen. Deze vorm van energie noemen we aardwarmte of geothermie. Aardwarmte is in potentie een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving, de glastuinbouw en de (lichte) industrie). Het heeft de potentie om op termijn in ongeveer 20 procent van onze behoefte aan warmte te voorzien. Dat is aanzienlijk. De warmtevraag in Nederland is namelijk goed voor bijna de helft van onze totale energiebehoefte. 

Nederland heeft enige ervaring met de winning van aardwarmtewarmte uit de ondiepe bodem en lagen tot 3.000 meter. Nederlandse ondernemers in de glastuinbouw passen het succesvol toe voor het verwarmen van kassen. De resultaten zijn naar verwachting en veelbelovend voor opschaling in andere delen van Nederland.